Teknik Bilgiler

  • Tanımlar
  • Kağıt Çeşitleri
  • Dalga Çeşitleri
Tanımlar
Tanımlar

Oluklu Mukavva Karton
Birden çok kağıt katmanından oluşan karton türüdür.
Düz katmanlara Sıvama, dalgalı ara katmanlara ondüla adı verilir.
Sırasıyla bir sıvama, bir ondüla olarak dizilen katmanların birbirine yapıştırılmasıyla elde edilir.
Sıvama katmanlarında kullanılan kağıtlar “liner”, ondüla katmanlarında kullanılan kağıtlar “fluting” diye isimlendirilir.

Kağıt Gramajı
Gramaj, bir kağıtın birim alanının ağırlığıdır.
Ölçü birimi gr/m2 (Gram/MetreKare) dir.
Aynı cins kağıtlarda gramaj arttıkça mukavemetin artması beklenir.

Ondüla Katsayısı
1 metre sıvamaya yapıştırmak için ihtiyaç duyulan ondüla kağıdının düz haldeki uzunluğudur.
Dalga cinsine göre değişir.

Kağıt Çeşitleri
Kağıt Çeşitleri

Saman Fluting:
Oluklu mukavva karton imalatında normalde ondüla katmanında kullanılır.
Ancak düşük maliyeti nedeniyle sıvama katmanlarında da kullanımına sıkça rastlanmaktadır.
OMAS’ta üretilmektedir.

NSSC (Neutral Sulphite Semi-Chemical) Fluting:
Oluklu mukavva karton imalatında, yüksek mukavemet gereken ambalaj malzemelerinde ondüla katmanında kullanılan yarı kimyasal bir kağıttır.

Testliner:
Oluklu mukavva karton imalatında sıvama katmanlarında kullanılır.
Genelde esmer ya da beyaz renklidir.

Omliner (Omas İmitasyon/OMİM):
Esmer olarak OMAS’ta üretilen Testliner’a verilen isimdir.
Oluklu mukavva karton imalatında sıvama katmanlarında kullanılır.

Kraftliner:
Oluklu mukavva karton imalatında genelde dış sıvama katmanlarında, bazen iç sıvama katmanında da kullanılır.
Kalitesi ve mukavemeti yüksektir.

Dalga Çeşitleri
Dalga Çeşitleri

A Dalga (İri Dalga):
Dalga Yüksekliği 4.0-4.8 mm aralığında,
1 metredeki oluk sayısı 105-125 arasında,
Ondüla katsayısı 1.48 – 1.53 arasındadır.
OMAS’ta uygulanmamaktadır.

B Dalga (İnce Dalga): OMAS’ta üretilen en ince dalgadır.
Dalga Yüksekliği 2.2-3.0 mm aralığında,
1 metredeki oluk sayısı 153-181 arasında,
Ondüla katsayısı 1.28 – 1.43 arasındadır.
OMAS’taki ondüla valsleri için, bu katsayı 1.43’tür.

C Dalga (Orta Dalga): OMAS’ta üretilen en kalın dalga olduğundan “Kalın Dalga” da denilmektedir.
Dalga Yüksekliği 3.2-4.0 mm aralığında,
Genelde 1 metredeki oluk sayısı 125-147 arasında,
Ondüla katsayısı 1.42 – 1.50 arasındadır.
Ancak OMAS’taki ondüla valsleri için, bu katsayı 1.53’tür.

E Dalga (Mikro Dalga): Dalga Yüksekliği 1.0-1.8 mm aralığında,
1 metredeki oluk sayısı 285-334 arasında,
Ondüla katsayısı 1.22 – 1.29 arasındadır.

BC Dalga (Döpel): Dış sıvama, B ondüla, orta sıvama, C ondüla ve iç sıvama’dan oluşan 5 katmanlı bir mukavvadır.
Hem B dalga, hem de C dalga kullanıldığından çift anlamına gelen “Döpel” adıyla da adlandırılır.
Aslında herhangi iki dalganın birleşimi de çift dalga anlamına gelir, ancak yaygın kullanımda Döpel ile BC dalga kastedilir.
Et kalınlığı 6 mm civarındadır.
Mukavemeti ve darbelere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla kullanılır.

BE Dalga (Mikrodöpel): Dış sıvama, B ondüla, orta sıvama, E ondüla ve iç sıvama’dan oluşan 5 katmanlı bir mukavvadır.
Hem B dalga, hem de E dalga kullanıldığından çift anlamına gelen ve mikro dalga kullanılan “Mikrodöpel” adıyla da adlandırılır.
Et kalınlığı 5 mm civarındadır.
Mukavemeti ve darbelere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla kullanılır.

Diğer Dalga Çeşitleri: Bunların dışında piyasada pek kullanılmayan, özel ihtiyaçlara yönelik, F Dalga, K Dalga ve N Dalga çeşitleri ile alternatif iki dalgalı (AB, AC, BE gibi) ve üç dalgalı (BAC, EBC, BCB gibi) mukavvalar vardır.